Biodynamisk trädgårdsodling

Jobba tillsammans med Jelle i Norrbyvälles fantastiska trädgård med grönsaksodling. Eller sök dig till vår utemiljögrupp.

Kontakt

MARTIN ERICSON
Föreståndare
08-551 786 55
MAIL

JELLE ASSEM
Enhetsansvarig
Odlingsgruppen
08-551 786 68
MAIL

 

KARIN LANGSETH
Enhetsansvarig
Utegruppen
08-551 786 69

tr

Lilla Välle, odlings- och utemiljögrupperna

Trädgårdsodling

Norrbyvälle har sen flera år en daglig verksamhet som odlar biodynamiska grönsaker och blommor vid Skäve gård. Här finns även växthus, fruktträd och bär. Arbetsuppgifterna är säsongsbetonade och innefattar alla moment som ingår i en trädgårdsodling. Allt från att så till att skörda.

De grönsaker, bär, frukter, örter och blommor som odlas levereras bland annat till våra boenden, till medarbetare, kaféet och vår lunchservering. Sommaren 2012 kom det efterlängtade blomstersjälvplocket igång igen!

Lilla Välle – utemiljö och husdjur!

tr2Utemiljögruppen arbetar intensivt under vår, sommar och höst med att vårda rabatterna. Man sköter om gräs, grus, häckar, träd och buskar. På Skäve finns även ett perennplockland, där framför allt våra verksamheter och boenden kan plocka blommor från tidig vår till sen höst, här lyser astrar och rosor, ofta ända in i november.

När växtligheten går i vila finns även möjlighet att arbeta med olika former av hantverk i denna trädgårdsgrupp. Under vinterhalvåret hjälps båda trädgårdsgrupperna åt, framför allt med skötseln av utemiljön, med olika vaktmästeriuppgifter, samt att förbereda nästa års odlings- och planteringssäsong. Man sköter om verktyg, sköter skottning, sandning och arbetar med ved och röjning av olika naturområden.

För framtiden önskar vi förädla fläderblommorna från de buskar och träd som finns på området. Redan nu är skörd och mustning av våra äpplen ett stort arbetsområde. För framtiden vill vi även utveckla förädlingen av äpplena.